Strona zawiera informacje nawiązujące do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (ang. Regulation on wholesale Energy Market Integrity and Transparency).
Osoby kontaktowe:
Marek Hawrysz, specjalista ds. energii i OSD
tel. 77 777/ 8462,  e-mail: marek.hawrysz@gorazdze.pl

Adam Friedrich, kierownik działu zakupów technicznych
tel. 77 777/ 8725,  e-mail: adam.friedrich@gorazdze.pl

Łukasz Kamiński, specjalista ds. zakupów
tel. 77 777/ 8706,  e-mail: lukasz.kaminski@gorazdze.pl

Jan Lakota, inżynier specjalista ds. remontów urządzeń elektro-energetycznych
tel. 77 777/ 8478,  e-mail: jan.lakota@gorazdze.pl