Regulacje prawne

Informacje zawarte na tych stronach są regularnie sprawdzane i aktualizowane przez Górażdże Cement SA z zachowaniem należytej rzetelności. Niezależnie od tego, dane mogą ulegać zmianie podczas procesu edytowania.
Nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej dokładności, terminowości, ani kompletności informacji dostępnych na tych stronach. Dlatego też Górażdże Cement SA nie ponosi żadnej odpowiedzialności i nie daje gwarancji na terminowość, dokładność i kompletność dostarczanych informacji. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wykorzystania stron, tak długo dopóki nie zostały one spowodowane poprzez zamierzone bądź rażące zaniedbanie. Ma to również zastosowanie w przypadku innych stron internetowych, do których mamy dostęp poprzez hiperłącza. Górażdże Cement SA nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron, które będą udostępnione poprzez takie linki.

W związku z tym, że nasze strony zawierają linki do innych stron należących do osób trzecich, należy pamiętać, że nie mamy żadnej kontroli nad zawartością tych stron zewnętrznych, a tym samym nie ponosimy odpowiedzialności za ich legalność, rzetelność czy kompletność. Wręcz przeciwnie, niniejszym wyraźnie dystansujemy się od tych treści. Podobnie, zalecamy, aby zwracać szczególną uwagę na warunki użytkowania, politykę prywatności i innych prawnych aspektów na tych zewnętrznych stronach.

Ponadto Górażdże Cement SA zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian i poprawek publikowanych informacji bez uprzedniego powiadomienia.

 

f
f