Finał międzynarodowej edycji QLA w 2014 r. zakończył się ogromnym sukcesem dla polskich przyrodników.
Towarzystwo Herpetologiczne NATRIX z Wrocławia wygrało światową edycję konkursu i nagrodę w wysokości 30 tys. euro

Quarry Life Award 2014

Quarry Life Award to międzynarodowy konkurs przyrodniczy organizowany przez koncern HeidelbergCement, właściciela spółek Grupy Górażdże. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat walorów przyrodniczych kopalni surowców mineralnych, wspieranie ekologicznych projektów naukowych i edukacyjnych na terenach kopalni odkrywkowych należących do koncernu HC, a także promocja proprzyrodniczych kierunków rekultywacji.Konkurs adresowany jest  do studentów i naukowców kierunków przyrodniczych uczelni wyższych, a także organizacji non-profit i instytucji działających na rzecz ochrony przyrody.

W drugiej edycji Quarry Life Award, zakończonej w grudniu 2014 r., wzięły udział 22 kraje, w których koncern HC prowadzi działalność, w tym Polska. Ogłoszona jesienią 2013 r. polska edycja, organizowana przez Grupę Górażdże, wzbudziła duże zainteresowanie środowiska akademickiego i organizacji przyrodniczych.  Na konkurs nadesłano 22 projekty, w które zaangażowanych było  ponad 100 przyrodników z wielu polskich uczelni (m.in. Uniwersytet  Wrocławski, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Śląska Akademia Medyczna, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Opolski, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej i inne). Spośród 22 nadesłanych propozycji projektów jury konkursu wybrało 5 najciekawszych, które od marca do września były realizowane w kilku kopalniach należących do Grupy Górażdże na terenie woj. opolskiego i lubuskiego. Wszystkie finałowe projekty uczestniczące w polskiej edycji, były również klasyfikowane w edycji międzynarodowej.    

Finał międzynarodowej edycji QLA w 2014 r. zakończył się ogromnym sukcesem dla polskich przyrodników. Towarzystwo Herpetologiczne NATRIX z Wrocławia zdobyło główną nagrodę na szczeblu międzynarodowym. Zespół z Wrocławia, uczestniczący w polskiej edycji organizowanej przez Grupę Górażdże, pokonał 95 finałowych drużyn – łącznie niemal 400 projektów, wygrywając 30 tys. euro. 
Tematem zwycięskiego projektu była kompleksowa inwentaryzacja herpetofauny (płazy i gady) terenu Kopalni Wapienia „Górażdże”. Gala podsumowująca międzynarodową edycję QLA odbyła się 9 grudnia w Pradze.  Więcej 

Downloads