Zakład Ekocem został wybudowany na przełomie 1999/2000 roku i wyposażony jest w najnowocześniejsze urządzenia, głównie do produkcji cementów z dodatkiem żużla wielkopiecowego, jak również innych rodzajów cementu powszechnego użytku. Dodatkowo dzięki wbudowanemu w zespół silosów mieszalnikowi do mieszania suchych frakcji pylistych istnieje techniczna możliwość zestawienia dowolnej mieszanki spełniającej wymagania i oczekiwania klienta.

Zakład wyposażony jest w dwa młyny kulowe, z których pierwszy jednokomorowy młyn (o wymiarach 5/15 metra) służy do przemiału granulowanego żużla wielkopiecowego wykorzystywanego, jako półprodukt do mieszalnika. Drugi to dwukomorowy młyn cementu (o wymiarach 5/14 metra), który służy do przemiału klinkieru i półproduktów do mieszalnika. Zastosowane w zakładzie rozwiązania techniczne i technologiczne pozwalają na prowadzenie energooszczędnej produkcji przy zachowaniu wszystkich obowiązujących aspektów środowiskowych. Zakład zlokalizowany jest w przemysłowej części Dąbrowie Górniczej na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Przemiałownia posiada własną bocznicę kolejową, co daje dostęp do szerokiego grona odbiorców cementu zarówno na terenie Śląska, jak i w głębi kraju.

Ekocem bazuje w swojej produkcji na klinkierze dostarczanym z Cementowni Górażdże i granulowanym żużlu wielkopiecowym z ArcelorMittal Poland S.A. Stały monitoring jakości dostarczanych surowców gwarantuje produkcję cementów o stabilnych i wysokich parametrach fizykochemicznych. Obecnie asortyment sprzedaży obejmuje : cementy portlandzkie wieloskładnikowe (CEM II) i cementy hutnicze (CEM III).

Wiesław Adamczyk

Dyrektor Zakładu Ekocem

Górażdże Cement SA ul. Roździeńskiego 14
41-300 Dąbrowa Górnicza
Polska