Już można składać wnioski.

Program Grantowy 2024

Program Grantowy 2024. Fundacja rozpoczyna nabór wniosków

Fundacja GÓRAŻDŻE - Aktywni w Regionie zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie projektów społecznych w ramach Programu Grantowego – edycji 2024.  

Podobnie jak w latach ubiegłych „Aktywni w Regionie” będą finansowo wspierać realizację wybranych projektów i inicjatyw społecznych w miejscowościach sąsiadujących z zakładami Grupy Heidelberg Materials Polska. 

Zasady Programu Grantowego 

Na dofinansowanie w ramach konkursu grantowego mogą liczyć najciekawsze inicjatywy o znaczeniu lokalnym i regionalnym w takich obszarach jak: ekologia, nauka i edukacja, kultura, poprawa lokalnej infrastruktury i zagospodarowanie przestrzeni, sport, ochrona i profilaktyka zdrowia.

Zgłaszane projekty powinny odpowiadać na realne potrzeby, rozwiązywać istniejące problemy, a ich rezultaty muszą być użyteczne dla społeczności lokalnych. 

Również w tym roku dodatkowe punkty Fundacja może przyznać tym zgłoszonym projektom, których idea będzie zgodna z motywem przewodnim obszaru ekologicznego „Niech Twój ślad będzie eko”.

Fundacja przewiduje przyznawanie trzech rodzajów grantów: 

  • · małe – do 5 tys. zł
  • · duże – od 5 tys. zł do 10 tys. zł
  • · specjalne – od 10 tys. zł do 30 tys. zł

Nabór wniosków o granty będzie prowadzony przez Fundację w okresie od 25 marca do 10 maja 2024 roku. 

Ogłoszenie wyników nastąpi do 7 czerwca 2023 r. na stronie internetowej www.aktywniwregionie.pl

Więcej informacji, regulamin oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się POD TYM LINKIEM.