Ogólne warunki współpracy dla Dostawców

Współpraca z Dostawcami opiera się na określonych przez Grupę Górażdże wymaganiach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska, etyki i jakości. Prosimy o zapoznanie się z załączonymi dokumentami oraz uwzględnienie wszelkich kosztów związanych ze spełnieniem tych wymagań w cenie ofertowej.

 

Komunikat BHP –standardy odzież roboczej i środków ochrony indywidualnej dla wykonawców

Każdy pracownik firmy zewnętrznej, realizującej zadania na rzecz i na terenie Grupy Górażdże powinien być wyposażony w odzież roboczą, obuwie ochronne oraz środki ochrony indywidualnej w oparciu o zagrożenia określone dla danego zadania i wynikające z charakteru prowadzonych prac. Grupa Górażdże wprowadza niezbędne minimum wyposażenia, które powinno zawierać:

  • hełm ochronny + 4 pkt. pasek podbródkowy,
  • odzież o wysokiej postrzegalności (góra odzieży certyfikowana w klasie 3 a spodnie co najmniej w klasie 2 wg ISO 20471:2013
  • obuwie robocze ochronne
  • okulary ochronne

 

Metoda Podzielonej Płatności (MPP)
 

Od 01.11.2019 dokonujemy płatności w metodzie MPP (metoda podzielonej płatności) za zobowiązania, które obligatoryjnie zostały umieszczone w załączniku nr 15 (do ustawy VAT). Grupa Górażdże zdecydowała, że od 01.02.2020 wszystkie płatności dokonywane przez Spółki z Grupy Górażdże będą dokonane w metodzie MPP, co oznacza, że dostawca dostanie płatność w wartości netto na swoje konto rozliczeniowe (ROR) zaś wartość podatku VAT na swój rachunek VAT utworzony przy rachunku głównym.

Ponadto płatności te będą dokonywane bez zastosowania limitu 15 tys. oraz załącznika nr 15 do Ustawy VAT. 

Metoda podzielonej płatności (MPP) dotyczy wyłącznie płatności dokonywanych na rzecz innych podatników VAT, czyli w transakcjach z podmiotami gospodarczymi zarejestrowanymi jako płatnicy podatku VAT. 

 

Ogólne Warunki Dostawy Opon