Kopalnia Surowców Mineralnych Zadworzany

KSM Zadworzany

Kopalnia położona jest na gruntach wsi Zadworzany, Kraśniany i Kolonia Karcze, w gminie Sokółka w odległości ok. 4km na północny - wschód od Sokółki i 1km od międzynarodowej drogi Białystok-Grodno oraz w rozwidleniu linii kolejowych Sokółka – Augustów i Sokółka – Grodno. Na terenie kopalni znajduje się bocznica kolejowa. Obszar złoża położony jest w obrębie Wzgórz Sokólskich należących do Wysoczyzny Podlasko - Białoruskiej. Złoże składa się z utworów czwartorzędowych wykształconych jako żwiry i piaski moreny czołowej.

Oferowany asortyment:

Wszystkie produkowane kruszywa są uszlachetniane na mokro.

Dane kontaktowe:

Punk Spedycji Zadworzany
Tel: 77 / 777 9591

Lautitude: 53° 26' 21.012''
Longitude: 23° 32' 9.996''

16-100 Sokółka