Kopalnia Surowców Mineralnych Szczytniki

KSM Szczytniki

Kopalnia zlokalizowana jest przy trasie Legnica - Wrocław. Od strony południowej przebiega szosa z Legnicy poprzez Prochowice do Wrocławia. Odległość kopalni od Legnicy wynosi 10 km, Prochowic -8 km, Lubina - 28 km i Wrocławia - 54 km. Pod względem morfologicznym, obszar złoża leży
w północno-zachodniej części Kotliny Śląskiej w dolinie rzeki Kaczawy. Złoże budują utwory czwartorzędowe akumulacji rzecznej zalegające na utworach trzeciorzędowych. Utwory piaszczyste stanowią serię złożową reprezentowaną przez piaski różnoziarniste ze zmienną zwartością ziarn frakcji żwirowej, które w przewadze zalegają w partiach spągowych.

Oferowany asortyment:

Wszystkie produkowane kruszywa są uszlachetniane na mokro.

Dane kontaktowe:

Punkt Spedycji Szczytniki
Tel: 77 777 9545
Tel/Fax: 77 777 9550

Lautitude: 51° 14' 1''N
Longitude: 16° 15' 8''E

ul. Spalona 4, Spalona
59-216 Kunice