Kopalnia Surowców Naruralnych Rakowice

KSM Rakowice

Kopalnia zlokalizowana jest w obszarze wsi Rakowice Wielkie i Rakowice Małe, około 4 km w kierunku północno-zachodnim od miejscowości Lwówek Śląski. Złoże rozciąga się na przestrzeni ok. 4 km, a ograniczają go miejscowości: Lwówek Śląski od południa oraz Włodzice Wielkie od północy. Bezpośrednio przy kopalni przebiega droga publiczna z Lwówka Śląskiego do szosy Bolesławiec-Zgorzelec. Wzdłuż wschodniej granicy złoża przebiega szosa z Bolesławca do Jeleniej Góry. Odległość z kopalni do Bolesławca wynosi ok. 20 km, natomiast do Jeleniej Góry - 45 km. Kopalnia posiada bocznicę kolejową. Obszar złoża znajduje się w obrębie doliny rzeki Bóbr, łącznie z korytem rzeki. Zasadniczym materiałem budującym złoże są utwory żwirowo-piaszczyste czwartorzędowe akumulacji rzecznej.

Oferowany asortyment:

Wszystkie produkowane kruszywa są uszlachetniane na mokro.

Dane kontaktowe:

Punkt Spedycji Rakowice
Tel: 77 777 95 55
Fax: 77 777 95 56

Lautitude: 51°08'36,9''
Longitude: 15°33'32,1''

59-600 Lwówek Śląski