XVI Jesienne Warsztaty Betonowe

Tegoroczna, XVI  już edycja, organizowanych przez Grupę Górażdże Jesiennych Warsztatów Betonowych odbyła się w dniach 22-24 listopada 2017 r. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu.

Jesienne Warsztaty Betonowe poświęcone są praktycznym aspektom projektowania i wykonywania betonu i odbywają się cyklicznie, co dwa lata. Ich celem jest prezentacja najnowszych doświadczeń z realizacji inwestycji budowlanych, prezentacja nowych produktów i obszarów ich zastosowania oraz możliwość wymiany doświadczeń w szerokim gronie przedstawicieli branży budowlanej.   
   
W tegorocznej edycji Warsztatów uczestniczyło ponad 200 osób - byli to głównie klienci Grupy Górażdże:  przedstawiciele firm budowlanych, producenci betonu, materiałów budowlanych i domieszek chemicznych, jak również reprezentanci środowiska akademickiego oraz laboratoriów badawczych.

W trakcie trzydniowych Warsztatów, organizowanych na terenie Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu, odbyło się 5 sesji wykładowych oraz 3 sesje warsztatowe, w czasie których zaprezentowano 9 pokazów praktycznych. Duży udział w merytorycznym przygotowaniu sesji warsztatowych mieli przedstawiciele największych w kraju producentów domieszek chemicznych: BASF Polska, SIKA, Chryso, Mapei, Atlas, MC-Bauchemie, Stachema, Schomburg.

Podczas sesji otwierającej uczestnicy mieli okazję wysłuchać prezentacji dyrektora budowy bloków nr 5 i 6 Elektrowni Opole p. Zbigniewa Wiegnera pt. ”Doświadczenia z realizacji dużych inwestycji na przykładzie budowy nowych bloków Elektrowni Opole”. Zwieńczeniem pierwszego dnia Warsztatów była promocja wydawnictwa Stowarzyszenia Producentów Cementu pt. „Pielęgnacja betonu w okresie dojrzewania” autorstwa dr inż. Grzegorza Bajorka z Politechniki Rzeszowskiej. 

W drugim i trzecim dniu wydarzenia sesje wykładowe i warsztatowe odbywały się równolegle, a ich tematem przewodnim były doświadczenia z realizacji znaczących inwestycji, nowoczesne systemy rozwiązań materiałowych, a także najnowsze metody diagnostyki konstrukcji betonowych. Ten ostatni temat został zaprezentowany przez dr inż. Andrzeja Moczko z Politechniki Wrocławskiej.

Przedstawiciele Grupy Górażdże przygotowali dwa pokazy praktyczne tj. systemy naprawy lotnisk i nawierzchni betonowych w oparciu o cement AliCem, nowy cement w ofercie Grupy Górażdże produkowany przez Ital Cementi  (Damian Dziuk z Centrum Technologicznego Betotech) oraz beton lekki wysokiej wytrzymałości (Kamil Gębusia z CT Betotech), za który technolodzy z Górażdży otrzymali podczas Dni Betonu w 2016 r. I nagrodę w konkursie Power Concrete.