Grupa Górażdże zmienia się w Heidelberg Materials

Zmienia się logo, ale kluczowe wartości pozostają bez zmian. Globalna marka odzwierciedlać ma ambicję otwartości, przy jednoczesnym zachowaniu przystępności i autentyczności. ​​

Jesteśmy dumni z naszej działalności związanej z cementem - jednocześnie nasze produkty, nasze materiały stają się coraz bardziej zróżnicowane, a zakres naszych usług wykracza poza cement

– mówi Andrzej Reclik, Dyr. Generalny Heidelberg Materials Polska.

Każda tradycja potrzebuje przyszłości. Nasza jest zrównoważona i cyfrowa. Dzięki nowej marce podkreślamy naszą pionierską rolę na drodze do neutralności pod względem emisji CO2 i cyfryzacji w branży materiałów budowlanych. Nadal napędzamy zrównoważoną i cyfrową transformację w naszej branży - z korzyścią dla naszych klientów, pracowników i społeczeństwa

Heidelberg Materials jest fundamentalnym filarem światowego przemysłu materiałów budowlanych z konkretnym celem: stać się pierwszą w branży firmą o zerowej wartości emisji CO2 netto.

HM gruszka rebranding.

Aerial.

OLSZOWA- Haidelberg-cement-impact.

Cementy workowane, luzem, zaprawy budowlane.