Górażdże wśród 10 największych podatników CIT w Polsce

Przedstawiciele firm oraz podatkowych grup kapitałowych, które zapłaciły największy podatek CIT w 2022 roku, odebrali pamiątkowe wyróżnienia w Ministerstwie Finansów. W tym gronie jest Polska Grupa Kapitałowa Górażdże.

Rokrocznie Ministerstwo Finansów publikuje zestawienie największych płatników podatku CIT w Polsce. W ubiegłym tygodniu w siedzibie resortu wyróżniono dziesięciu największych indywidualnych podatników oraz podatkowe grupy kapitałowe. Nagrodę w imieniu PGK Górażdże odebrał Sławomir Kosakowski, Dyrektor Finansowy i Członek Zarządu Górażdże Cement SA.

Wpływy z podatku CIT mają bezpośrednie przełożenie na rozwój gospodarczy i społeczny Polski. Samo rzetelne płacenie podatków jest wyrazem odpowiedzialności firm i elementem uczciwej konkurencji rynkowej – mówiła podczas wydarzenia Magdalena Rzeczkowska, Minister Finansów.

Przypomnijmy także, że od kwietnia 2023 roku Górażdże Cement SA oraz Polska Grupa Kapitałowa Górażdże są w tzw. Programie Współdziałania.  To stała współpraca pomiędzy firmą oraz Krajową Administracją Skarbową. Zapewnia prawidłowe rozliczanie zobowiązań podatkowych w bieżąco składanych deklaracjach z jednoczesnym ograniczaniem kontroli u podatników. W programie podatnik sam przeprowadza kontrolę swoich rozliczeń, a administracja skarbowa nadzoruje mechanizmy kontroli wewnętrznej u podatnika.

Górażdże wśród 10 największych podatników CIT w Polsce 2.

Górażdże wśród 10 największych podatników CIT w Polsce.