Górażdże Beton z certyfikatem Concrete Sustainability Council

Górażdże Beton z certyfikatem Concrete Sustainability Council

Concrete Sustainability Council to ogólnoświatowy system certyfikacji, który potwierdza zrównoważone zarządzanie zasobami w procesie produkcji betonu. Sam beton jest materiałem ekologicznym, o mniejszym śladzie węglowym w porównaniu do innych materiałów konstrukcyjnych, jak stal czy tworzywa sztuczne, charakteryzującym się także możliwością recyklingu. Jednak proces produkcji betonu wywiera wpływ na otoczenie. Świadomi tego wpływu podejmujemy całe spektrum działań, mających na celu jego minimalizowanie. Robimy wszystko, by produkować beton najwyższej jakości jednocześnie zachowują dobre praktyki w całym łańcuchu dostaw. Certyfikacja CSC promuje zrównoważone zarządzanie przemysłem cementowym, surowcowym i betonowym, a tym samym zrównoważone budownictwo. Proces weryfikacji oparty jest na profesjonalnym audycie, który koncentruje się m.in. na transparentności produkcji, dbałości o względy ekonomiczne, socjalne oraz środowisko naturalne w całym łańcuchu dostaw. Za certyfikat odpowiada Concrete Sustainability Council czyli Rada ds. Zrównoważonego Betonu, która została powołana przez Światową Radę Biznesu ds. Zrównoważonego Rozwoju (WBCSD).

Certyfikacja według CSC wymaga spełnienia różnych podstawowych wymagań i opiera się na różnych kryteriach w ramach czterech kategorii zrównoważonego rozwoju: zarządzanie, ekologia, ekonomia i społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju.

Ideą certyfikatu Concrete Sustainability Council jest transparentne pokazanie procesu produkcji betonu w danym przedsiębiorstwie oraz samego produktu. Dzięki posiadaniu CSC producenci betonu mogą klarownie opisać swoje zaangażowanie w dobre praktyki w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Firmy, które poddają się audytowi nie tylko otrzymują certyfikat, ale także dostając informację zwrotną – mogą zwrócić uwagę na miejsca w procesie produkcyjnym, które wymagają poprawy.

Górażdże Beton jako pierwsze w Polsce mogą pochwalić się certyfikatem CSC. 

Downloads