Grupa Górażdże jest znaczącym sponsorem wielu przedsięwzięć kulturalnych, naukowych, edukacyjnych, sportowych, wspiera działania charytatywne oraz placówki służby zdrowia. Poniższe zestawienie prezentuje opis stałych, długoletnich przedsięwzięć, którym patronują Górażdże.

Kultura

Górażdże są aktywnym mecenasem kultury: od 1993 lat patronują Filharmonii Opolskiej, za co otrzymały wiele nagród i wyróżnień, m.in. nominację do nagrody Ministra Kultury „Mecenas roku”. Dzięki mecenatowi Górażdży filharmonia zrealizowała liczne projekty muzyczne, gościła wielu wybitnych artystów z kraju i z zagranicy. Od 1996 r. są jednym z głównych sponsorów Fundacji Sanktuarium Góra Św Anny, wspierając aktywnie ochronę i renowację budynków, obiektów kościelnych i klasztornych oraz innych dóbr kultury sakralnej na Górze Św. Anny. Od wielu lat sponsorują też Opolskie Konfrontacje Teatralne organizowane przez Teatr im. J.Kochanowskiego w Opolu.

Nauka

Wśród przedsięwzięć naukowych warto wspomnieć o zaangażowaniu Górażdży w latach 2000-2006 w badania paleontologiczne na terenie, należącej kiedyś do firmy, kopalni Krasiejów. Naukowcy z Instytutu Paleobiologii PAN dokonali tam sensacyjnego na skalę światową odkrycia szczątków mezozoicznych gadów i płazów, w tym najstarszego na świecie pradinozaurara – „Silesaurus Opolensis”. Firma sfinansowała trzyletni program badawczy prowadzony przez paleontologów z PAN, udzielając wszelkiej pomocy technicznej i materialnej w pracach wykopaliskowych. W 2005 roku Górażdże przekazały nieodpłatnie grunty kopalni Krasiejów o łącznej powierzchni 37,64 ha wraz zabudowaniami na rzecz gminy Ozimek. Firma wykonała też ogromny zakres prac dla zagospodarowania tego terenu pod potrzeby powstającego tam Dinoparku.

We wrześniu 2010 Górażdże rozpoczęły współpracę z Wydziałem Przyrodniczo-Technicznym Uniwersytetu Opolskiego podpisując kolejną umowę na sponsorowanie badań paleontologicznych na terenie otwartego w czerwcu 2010 r. „Jura-Parku” w Krasiejowie. Współpraca obejmuje pomoc w finansowaniu badań prowadzonych od kilku lat pod kierownictwem prof. Adama Bodziocha, kierownika Zakładu Paleobiologii w katedrze Biosystematyki Uniwersytetu Opolskiego.
Szczególne znaczenie dla Górażdży ma ścisła współpraca z wieloma uczelniami wyższymi (AGH w Krakowie, Politechnika Śląska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Politechnika Opolska, Uniwersytet Opolski) i instytucjami naukowo-badawczymi. Jest ona konieczna w dobie nowych wyzwań technologicznych i z uwagi na konieczność zabezpieczenia przyszłych kadr dla trzech linii biznesowych.

Sport

Od połowy lat 90. Górażdże są głównym sponsorem Klubu Sportowego „BUDOWLANI” w Opolu, jednego z najlepszych w Polsce klubów podnoszenia ciężarów. Z Klubu Budowlani wywodzi się wielu polskich medalistów olimpijskich, mistrzostw Europy i Świata ( m.in. Tadeusz Rutkowski, Szymon Kołecki, Bartłomiej Bonk).