Pion Personalny- kontakt

Górażdże Cement S.A

Rekrutacje- produkcja:

Paweł Brzozowski - Główny Specjalista ds.HR, Starszy HR Biznes Partner
tel. 77 777 8113
e-mail: pawel.brzozowski@heidelbergmaterials.com

Magdalena Słowik- Kontroler HR
tel. 77 777 8117
e-mail: magdalena.slowik@heidelbergmaterials.com

Rekrutacje-administracja:

Anna Czarnopolska - HR Biznes Partner

tel. 77 777 8208
e-mail: Anna.Czarnopolska@heidelbergmaterials.com

Julia Lachowicz -Specjalista ds. Szkoleń, Rekrutacji i Employer Brandingu
tel. 77 777 8206
e-mail: julia.lachowicz@heidelbergmaterials.com

Rekrutacje-Górażdże Beton sp. z o.o i Górażdże Kruszywa sp. z o.o:

Danuta Kumor-Puzio- Starszy HR Biznes Partner

Tel. 77 777 8233

e-mail: Danuta.Kumor-Puzio@heidelbergmaterials.com

Serwis Pracowniczy

Jolanta Smykała-Specjalista ds. Administrowania Kadrami
tel. 77 777 8232
e-mail: Jolanta.Smykala@heidelbergmaterials.com

Paulina Gebauer- Specjalista ds. Administrowania Kadrami
tel. +48 77 777 8230
e-mail: Paulina.Gebauer@heidelbergmaterials.com

Szkolenia:
Anna Czarnopolska - HR Biznes Partner
tel. 77 777 8208
e-mail: Anna.Czarnopolska@heidelbergmaterials.com

Julia Lachowicz -Specjalista ds. Szkoleń, Rekrutacji i Employer Brandingu
tel. 77 777 8206
e-mail: julia.lachowicz@heidelbergmaterials.com

 

Staże, praktyki i materiały do prac dyplomowych:

Julia Lachowicz -Specjalista ds. Szkoleń, Rekrutacji i Employer Brandingu

e-mail: praktyki@heidelbergmaterials.com