Cement portlandzki CEM I 52,5R

Cement portlandzki klasy wytrzymałościowej 52,5 o wysokiej wytrzymałości wczesnej (R) produkowany jest w Cementowni Górażdże. Głównym składnikiem cementu CEM I 52,5R jest klinkier portlandzki (95%) oraz regulator czasu wiązania (do 5%).
Cement portlandzki PN-EN 197-1 - CEM I 52,5R spełnia wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1 "Cement -Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku".

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE CEM I 52,5R:

 • Bardzo wysoka wytrzymałość wczesna (po 2 dniach > 30,0 MPa),
 • Wysokie wytrzymałości w okresie normowym (28 dni),
 • Szybkie narastanie wytrzymałości wczesnej,
 • Bardzo wysokie ciepło hydratacji pozwalające na eliminację obróbki cieplnej betonu lub znaczne jej ograniczenie.

ZALECANE KIERUNKI ZASTOSOWANIA CEM I 52,5R:

 • Produkcja betonu towarowego klas C 20/25 - C 40/50 i wyższych,
 • Produkcja betonów wysokiej trwałości i wytrzymałości BWW,
 • Produkcja betonów o wymaganej wytrzymałości wczesnej,
 • Produkcja elementów prefabrykowanych cienkościennych,
 • Produkcja prefabrykatów wielko- i drobnowymiarowych,
 • Betonowanie w warunkach zimowych,
 • Wykonywanie robót z użyciem szalunków ślizgowych, szczególnie przy wznoszeniu wysokich konstrukcji,
 • Konstrukcje i elementy prefabrykowane dojrzewające w warunkach naturalnych, podwyższonej temperatury i obniżonej temperatury,
 • Konstrukcje i elementy sprężone dojrzewające w warunkach naturalnych i poddawane niskociśnieniowej obróbce cieplnej, produkcja zapraw murarskich specjalnych.

 

Cement portlandzki CEM I 52,5R jest oferowany przez GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. luzem.

Okres gwarancji na cement CEM I 52,5R wynosi 30 dni od daty wysyłki.

Cement powinien być przechowywany zgodnie z warunkami określonymi w "Zasadach odpowiedzialności za produkt - GÓRAŻDŻE CEMENT S.A.”.