Cement portlandzki CEM I 42,5R

GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. posiada w swojej ofercie cement portlandzki klasy wytrzymałościowej 42,5 o wysokiej wytrzymałości wczesnej (R) produkowany w Cementowni Górażdże oraz w Zakładzie Ekocem. Głównym składnikiem cementu CEM I 42,5R jest klinkier portlandzki (95%) oraz regulator czasu wiązania (do 5%).
Cement portlandzki PN-EN 197-1 - CEM I 42,5R spełnia wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1 "Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku".

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE CEM I 42,5R:

 • Wysoka wytrzymałość wczesna (po 2 dniach > 20,0 MPa),
 • Szybki przyrost wytrzymałości,
 • Wysokie wytrzymałości w okresie normowym (28 dni),
 • Stabilne parametry jakościowe,
 • Wysokie ciepło hydratacji.

ZALECANE KIERUNKI ZASTOSOWANIA CEM I 42,5R:

 • Produkcja betonu towarowego klas C 16/20 - C 40/50 i wyższych,
 • Produkcja betonów wysokiej trwałości i wytrzymałości BWW,
 • Produkcja prefabrykatów wielko- i drobnowymiarowych,
 • Produkcja betonu samozagęszczalnego SCC,
 • Konstrukcje i elementy prefabrykowane dojrzewające w warunkach naturalnych i podwyższonej temperatury,
 • Konstrukcje i elementy sprężone dojrzewaj±ce w warunkach naturalnych i poddawane niskociśnieniowej obróbce cieplnej,
 • Betonowanie w warunkach obniżonych temperatur,
 • Produkcja zapraw murarskich i tynkarskich,
 • Budownictwo drogowe i mostowe.

 

Cement portlandzki CEM I 42,5R jest oferowany przez GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. luzem i workach 25 kg.

Okres gwarancji na cement CEM I 42,5R wynosi 60 dni od daty wysyłki.

Cement powinien być przechowywany zgodnie z warunkami określonymi w "Zasadach odpowiedzialności za produkt - GÓRAŻDŻE CEMENT S.A.”.