Cement portlandzki niskoalkaliczny CEM I 42,5N-NA

GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. posiada w swojej ofercie cement portlandzki klasy wytrzymałościowej 42,5 o normalnej wytrzymałości wczesnej (N) i niskiej zawartości alkaliów (NA) produkowany w Cementowni Górażdże. Cement portlandzki CEM I 42,5N-NA spełnia wymagania zawarte w:

 • normie PN-EN 197-1 „Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku",
 • normie PN-B-19707 „Cement – Cement specjalny – Skład, wymagania i kryteria zgodności” dla cementów niskoalkalicznych NA,
 • Ogólnych Specyfikacjach Technicznych GDDKiA dla nawierzchni z betonu cementowego oraz betonu konstrukcyjnego w drogowych obiektach inżynierskich.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE CEM I 42,5N-NA:

 • Bardzo niska zawartość alkaliów,
 • Wysoka odporność na korozję alkaliczną,
 • Umiarkowany przyrost wytrzymałości,
 • Wysoka wytrzymałość w okresie normowym (po 28 dniach),
 • Stabilne parametry jakościowe.

ZALECANE KIERUNKI ZASTOSOWANIA CEM I 42,5N-NA:

 • Drogowe i mostowe obiekty inżynierskie,
 • Nawierzchnie dróg betonowych,
 • Prefabrykowane elementy betonowe, żelbetowe i sprężone stosowane w budowie dróg i mostów,
 • Produkcja betonu towarowego klas C 16/20 - C 40/50 i wyższych,
 • Produkcja betonów wysokiej trwałości i wytrzymałości BWW,
 • Produkcja prefabrykatów wielko- i drobnowymiarowych,
 • Produkcja betonu samozagęszczalnego SCC,
 • Konstrukcje i elementy prefabrykowane dojrzewające w warunkach naturalnych i podwyższonej temperatury,
 • Konstrukcje i elementy sprężone dojrzewające w warunkach naturalnych i poddawane niskociśnieniowej obróbce cieplnej,
 • Betonowanie w warunkach obniżonych temperatur.

Cement portlandzki CEM I 42,5N-NA jest oferowany przez GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. luzem.

Okres gwarancji na cement CEM I 42,5N-NA wynosi 60 dni od daty wysyłki.

Cement powinien być przechowywany zgodnie z warunkami określonymi w "Zasadach odpowiedzialności za produkt - GÓRAŻDŻE CEMENT S.A.”.

 

Archiwalne dokumenty dotyczące cementu portlandzkiego niskoalkalicznego CEM I 42,5N-NA do pobrania w formie pliku pdf: