Brinkhaus

Dla inwestora firmy Brinkhaus Sp. z o.o. zrealizowaliśmy w okresie maj/czerwiec 2016 r. budowę hali produkcyjno-magazynowej wraz z częścią socjalno-biurową, portiernią i infrastrukturą techniczną.

Zadaniem Precon Polska było wykonanie projektu wykonawczego żelbetowych elementów prefabrykowanych takich jak słupy, belki oraz elementy klatek schodowych, wykonanie przedmiotowych elementów wraz z dostawą.

Obiekt budowlany o wymiarach w rzucie poziomym 80×84 m, konstrukcję nośną hali produkcyjno – magazynowej stanowią ramy 8 nawowe jedno lub dwu kondygnacyjne, część socjalno – biurowa wykonana w technologii tradycyjne, obciążenie użytkowe stropów wielkości 1400 kg/m². Konstrukcję nośną poszycia dachowego stanowią 20 m dźwigary stalowe. Obiekt budowlany o kubaturze 100 000.00 m³, wysokości w attyce 13.00 m, rozstaw osiowy słupów ram 10 m, rozstaw poprzeczny ram nośnych 750 cm.

brinkhaus-6.jpg.

brinkhaus-5.jpg.

brinkhaus-4.jpg.

brinkhaus-2.jpg.

brinkhaus-1.jpg.

brinkhaus-3.jpg.