Zaprawa Murarska Górażdże

Przeznaczenie: 

Zaprawa Murarska Górażdże zalecana jest do murowania na tradycyjne, grube spoiny z cegieł, pustaków oraz innych materiałów ceramicznych, betonowych bądź wapienno-piaskowych na zewnątrz i wewnątrz budynków.

Właściwości: 

Gotowa, sucha mieszanka. Łatwa i wygodna w użyciu. Charakteryzuje się bardzo dobrą urabialnością, plastycznością i wysoką przyczepnością.

Dane techniczne:

  • Gęstość w stanie suchym ok. 1,8 g/cm3
  • Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: ≥ 5 MPa
  • Maksymalna średnica kruszywa: 2,0 mm
  • Proporcje mieszania woda/sucha mieszanka: 3,5 litra/25 kg
  • Temperatura przygotowania zaprawy oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac od +5 °C do +25 °C
  • Czas dojrzewania ok. 5 minut
  • Czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą (przy temperaturze otoczenia +20°C): ok. 3 godzin
  • Zawartość rozpuszczalnego chromu VI w przeliczeniu na ogólną suchą masę wyrobu: ≤0,0002% (2ppm)

Produkt zgodny z  EN 998-2 „ Wymagania dotyczące zapraw do murów - Część 2: Zaprawa murarska”. 

Dokumenty dotyczące Zaprawy Murarskiej Górażdże
Karta techniczna

PDF, 117.9 KB

 

Downloads