TioCem® Cement Ekologiczny

TioCem® to wysoko zaawansowany technologicznie cement, zawierający dwutlenek tytanu TiO2 – fotokatalizator aktywnie usuwający tlenki azotu NOx z zanieczyszczonego powietrza. Odbywa się to poprzez utlenianie szkodliwych tlenków do nieszkodliwych jonów azotanowych NO3, pod wpływem światła. Dlatego efektywne stosowanie tego cementu dotyczy powierzchniowych warstw betonu. Powstające jony nie są niebezpieczne dla zdrowia - wraz z wodorotlenkiem wapnia tworzą sole, które są spłukiwane przez deszcz. Dwutlenek tytanu jest to nietoksyczny związek, powszechnie stosowany do produkcji kosmetyków czy farb. Cement TioCem® stosuje się identycznie jak w przypadku standardowych cementów powszechnego użytku.
Cement fotokatalitycznyTioCem®, jest produkowany w technologii TX Active® przez grupę HeidelbergCement. Na rynku polskim cement TioCem® i TioCem®  white jest dystrybuowany przez GÓRAŻDŻE CEMENT S.A.
Właściwości fizyczne i mechaniczne cementu TioCem® spełniają wymagania normy EN 197-1 „Cement – Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku”.
Stosowanie cementu TioCem® nie wymaga żadnych dodatkowych pozwoleń, aprobat czy dopuszczeń. Wystarczy tylko zamienić dotychczas stosowany cement na cement TioCem®. W razie wątpliwości, istnieje możliwość pomocy ze strony Centrum Technologicznego BETOTECH  w sprawdzeniu stosowanej przez Państwa receptury dla zastosowania ekologicznego cementu TioCem®

TioCem® jest oferowany luzem i dostępny w dwóch odmianach:

TioCem®  - CEM II/A-S 42,5 R (tx)          – szary
TioCem®  white - CEM I 52,5 R (tx)        – biały

W przypadku odmiany CEM II/A-S 42,5 R (tx) istniej możliwość zamówienia cementu w opakowaniach typu Big-Bag (ok. 800 kg), na palecie Euro.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE CEMENTU TioCem®

 • zawiera fotokatalizator aktywnie usuwający tlenki azotu NOx z powietrza,
 • wysoka wytrzymałość wczesna,
 • wysokie wytrzymałości w okresie normowym (28 dni),
 • stabilne parametry jakościowe,
 • wysoki stopień białości – w przypadku cementu białego

ZALECANE KIERUNKI ZASTOSOWANIA CEMENTU TioCem®

 • produkcja kostki brukowej
 • produkcja dachówki cementowej
 • produkcja elementów fasadowych
 • wykonawstwo nawierzchni drogowych
 • produkcja ekranów akustycznych i ochronnych w budownictwie drogowym
 • produkcja drogowych barier bezpieczeństwa
 • wykonawstwo okładzin ścian tuneli
 • produkcja tynków i farb cementowych
   

Skład chemiczny cementu

Składnik

TioCem®
CEM II/A-S 42,5 R (tx)

TioCem® white
CEM I 52,5 R (tx)

Chlorki - 0,01
Siarczany (SO3) 3,4 2,6
Właściwości mechaniczne i fizyczne cementu    
Właściwość

TioCem®
CEM II/A-S 42,5 R (tx)

TioCem® white
CEM I 52,5 R (tx)

Wytrzymałość na ściskanie
po 2 dniach
28,2 MPa 41,0 MPa
Wytrzymałość na ściskanie
po 28 dniach
57,2 MPa 64,0 MPa
Początek czasu wiązania 176 min. 150 min.
Powierzchnia właściwa Blaine'a 6170 cm²/g 6200 cm²/g
Stopień białości - 85,0 %