Przesłony przeciwfiltracyjne GRUNT-MIX

Spoiwo GRUNT-MIX jest przeznaczone do wykonywania przesłon przeciwfiltracyjnych z zawiesiny twardniejącej, realizowanych metodą wykopów wąskoprzestrzennych lub metodą wgłębnego mieszania w budownictwie melioracyjnym, hydrotechnicznym i geotechnice. Może być również stosowany do wykonywania ścian szczelinowych, iniekcji, wypełniania pustych przestrzeni w gruncie, uszczelniania rowów, kanałów, grobli itp.

 

GRUNT-MIX

można stosować zarówno w gruntach spoistych jak i sypkich o zróżnicowanym uziarnieniu, porowatości i zagęszczeniu, w gruntach podatnych na zjawiska sufozji i przebicia, w gruntach antropogenicznych, organicznych i aluwialnych.

 

Produkty na przesłony przeciwfiltracyjne GRUNT-MIX zgodne z Krajową Oceną Techniczną ITP-KOT-2018/0012 są produkowane w następujących typach:

 

  • GRUNT-MIX DW przeznaczony jest do wykonania przesłon przeciwfiltracyjnych realizowanych metodą szczelinową (wykop wąskoprzestrzenny).

  • GRUNT-MIX DSM przeznaczony do wykonywania przesłon przeciwfiltracyjnych w technologii wgłębnego mieszania.
  • GRUNT-MIX 12,5R stanowi komponent do przygotowania zawiesiny twardniejącej z bentonitem dodawanym na miejscu budowy

Rafał Karwot

Koordynator ds. Sprzedaży Produktów Geotechnicznych

Krzysztof Szerszeń

Koordynator ds. Badań i Rozwoju Produktów Geotechnicznych

Przesłony przeciwfiltracyjne GRUNT-MIX 1.

Przesłony przeciwfiltracyjne GRUNT-MIX 2.