Hydrauliczne spoiwa drogowe Multicrete®

Multicrete® - hydrauliczne spoiwo drogowe, jest to gotowe spoiwo mineralne, stosowane do scalania, ulepszania i wzmacniania gruntu, oraz do zwiększania jego nośności. Może być stosowane do gruntów spoistych i niespoistych, przy różnym poziomie zawilgocenia. Łączy w sobie wiążące cechy cementu i osuszające wapna. W skład spoiwa Multicrete® wchodzą składniki główne, spełniających wymagania PN-EN 197-1:2002, składniki drugorzędne nie przekraczające 10% masy, siarczan wapnia, oraz dodatki.
Multicrete® - hydrauliczne spoiwo drogowe oferowane jest jako spoiwo o normalnym przyroście wytrzymałości (N) w czterech klasach wytrzymałości (5N; 12,5N; 22,5N; 32,5N), oraz jako spoiwo o szybkim przyroście wytrzymałości (R) w trzech klasach wytrzymałości (12,5R; 22,5R; 32,5R). Multicrete® - hydrauliczne spoiwo drogowe posiada Aprobatę Techniczną nr AT/2008-03-1593 wydaną przez Instytut Budownictwa Dróg i Mostów w Warszawie.

Zakres stosowania

 • dolna warstwa podbudowy przy budowie dróg,
 • warstwa nośna przy budowie fundamentów i nasypów,
 • ulepszanie gruntu miejscowego jako podłoża pod nawierzchnie z betonowej kostki brukowej,
 • ulepszanie i wzmacnianie gruntu pod torowiska i nawierzchnie lotniskowe,
 • wypełnianie wykopów,
 • jako środek scalający w budowie składowisk odpadów.

Zalety

 • małe dozowanie,
 • duża efektywność,
 • wysoki poziom absorpcji wody,
 • możliwość doboru odpowiedniego typu środka wiążącego,
 • osiągnięcie zaplanowanej nośności podłoża.

Spoiwa MULTICRETE  są produkowane jako spoiwa o szybkim przyroście wytrzymałości w następujących klasach:

Hydrauliczne Spoiwa Drogowe MULTICRETE zgodne z Krajową Oceną Techniczną Nr IBDiM-KOT-2018/0130

 • MULTICRETE  5,0
 • MULTICRETE  12,5
 • MULTICRETE  22,5

Hydrauliczne Spoiwa Drogowe Szybkowiążące MULTICRETE zgodne z normą PN-EN 13282-1:2013

 • MULTICRETE  22,5 HRB E 3
 • MULTICRETE  32,5 HRB E 4