Laboratorium Materiałów Budowlanych

Laboratorium Materiałów Budowlanych będące w strukturach Centrum Technologicznego BETOTECH Sp. z o.o. posiada Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego wydany przez Polskie Centrum Akredytacji. Certyfikat jest dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących" w określonym zakresie nr AB 829.

W ramach zakresu akredytacji nr AB 829 wykonujemy badania właściwości takich materiałów budowlanych jak:
1. Beton (więcej >)
2. Cement (więcej >)
3. Popiół lotny (więcej >)
4. Próbki rdzeniowe z betonu w konstrukcji (więcej >)
5. Podkłady podłogowe (więcej >)
6. Betonowa kostka brukowa (więcej >)
7. Kruszywa do betonu (więcej >)

W ramach usług nieobjętych zakresem akredytacji wykonujemy badania właściwości takich materiałów budowlanych jak:
1. Beton (więcej >)
2. Cement (więcej >)
3. Pył krzemionkowy (więcej >)
4. Zaprawy budowlane (więcej >)
5. Kruszywa do betonu (więcej >)
6. Krawężniki betonowe (więcej >) 
7. Betonowe płyty brukowe (więcej >)

 

Damian Dziuk

Kierownik Laboratorium Materiałów Budowlanych

Downloads